fbpx
ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีสุขโภชนาที่ดี เหมาะสมกับผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและเข้าใจถึงสาระสำคัญของตัวผลิตภัณฑ์ตามหลักโภชนาการ บริษัทจึงขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายดังนี้

ภาพผลิตภัณฑ์ เจลโภชนา รสมะม่วง

เจลโภชนา รสมะม่วง

Nutri Jel Mango Flavour

ภาพผลิตภัณฑ์ เจลโภชนา รสเสาวรส

เจลโภชนา รสเสาวรส

Passion Fruit Flavour

ภาพผลิตภํณฑ์ เอเอส เจล

เอเอส เจล

As Jel

เจลโภชนา รสมะม่วง
เจลโภชนา รสเสาวรส

ผลิตภัณฑ์เจลโภชนา : Nutri Jel

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ : เจลโภชนา นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ที่มีโภชนาการบกพร่อง ผู้ที่มีภาวะการเคี้ยว กลืนลำบาก เป็นอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่มชื่น กลืนง่าย สามารถรับประทานได้ทางปาก เคี้ยวได้ง่าย สามารถกลืนได้โดยไม่ต้องพึ่งสายยาง อาหารมีคุณสมบัติพิเศษลดอัตราการเกิดอาการสำลักเนื่องจาก เจลโภชนามีลักษณะเป็นเจลเซตตัวผู้บริโภคสามารถใช้วิธีการตักรับประทานได้ และหลังจากอยู่ในช่องปากเจลโภชนาจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพให้นุ่มขึ้นเมื่อใช้ฟันหรือเหงือกบดซึ่งช่วยลดอัตราการไหลของอาหารลงคอได้ ยังมีสารอาหารที่ครบถ้วน และรสชาติที่ดีของผลไม้แท้ๆ

เหมาะสำหรับ : 
1) ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีภาวะโภชนาการบกพร่อง
2) ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรับการรักษาทันตกรรม จัดฟันหรือรักษารากฟัน ที่มีปัญหาการเคี้ยวการกลืน
3) ผู้ป่วยที่ผ่าตัดขากรรไกร ที่อ้าปากได้แคบกว่าปกติ
4) ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมไทรอยด์ ที่ได้รับรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัด
5) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเป็นอัมพาตบริเวณใบหน้าและขากรรไกร ทำให้ไม่มีแรงเคี้ยวอาหาร

Icon ประโยชน์ เจลโภชนา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PR9 Wellness