fbpx
ผลการวิจัย
Cerfiticate

บริษัท พีอาร์ไนน์ จำกัด

มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล ให้กับคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

สัญลักษณ์ ผลการวิจัย PR9 Wellness
Previous slide
Next slide

ผลการวิจัย / Certificate

อย. เจลโภชนาการ รสมะม่วงและเสาวรส (ใบสำคัญการจดทะเบียนอาหาร)

Halal Assurance & Liability Quality System Certificate

Food Safety System Certification 22000 FSSC 22000

ผลวิจัยเจลโภชนา

ผลวิจัยวุ้นชุ่มปาก

อย. เจลโภชนาการ รสมะม่วงและเสาวรส (ใบสำคัญการจดทะเบียนอาหาร)

 

Halal Assurance & Liability Quality System Certificate

 

Food Safety System Certification 22000 FSSC 22000

 

ผลวิจัยเจลโภชนา

 

ผลวิจัยวุ้นชุ่มปาก