fbpx

ผลิตภัณฑ์ เจลโภชนา (Nutri Jel) และ ผลิตภัณฑ์ เอเอส เจล (As Jel)

บริษัท พีอาร์ไนน์ จำกัด

เรามุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ สำหรับทุกคน

เรามุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมวิจัย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ

Logo Pr9 Wellness

บริษัท พีอาร์ไนน์ จำกัด

เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เพื่อดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านโภชนาการของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่เหมาะสมนอกเหนือจากงบประมาณที่มูลนิธิได้ทำเพื่อแจกจ่ายประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากจำนวนของประชาชนที่ต้องการผลิตภัณฑ์มีมากกว่างบประมาณของมูลนิธิฯที่จะสนับสนุนได้โดยบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงกระแสความต้องการของประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินค้าด้วยกำลังการซื้อของตนเอง 

บริษัทพีอาร์ไนน์ จำกัด จึงได้บริจาคเงินจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

 สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ในการผลิตให้กับมูลนิธิฯเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

factory-pr9-2

สาระน่ารู้และบทความน่าสนใจ

“วุ้นชุ่มปาก”โครงการพระราชดําริ ในหลวง ร.๙

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

รายละเอียด »

ทำความรู้จักกับ เจลลี่พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระเมตตา สนับสนุนงานวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเข้าพระทัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืน ทั้งยังทรงเป็นห่วงว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

รายละเอียด »