fbpx

ทำความรู้จักกับ เจลลี่พระราชทาน

เจลลี่พระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารได้น้อย และมีปัญหาการขาดสารอาหาร ได้แก่ การรับรู้กลิ่นและรสชาติอาหารลดลง การหลั่งน้ําลายลดลง มีปัญหาการกลืน ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน การทํางานของกระเพาะอาหาร ลําไส้ ตับอ่อนและตับเสื่อมลง รวมไปถึงโรคภัยต่างๆ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอ ฯลฯ

อีกทั้งปัจจัยทางสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง รายได้ต่ําหรือการถูกแบ่งแยกจากสังคม หรือการสูญเสียผู้เป็นที่รัก ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ การเจ็บป่วย การได้รับยาบางชนิดอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร ส่งผลทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร

นอกจากนี้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การกินอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน และมีปริมาณมากเกินไป ทําให้น้ําหนักเกินจนถือว่าเป็นโรคอ้วน แต่การบริโภคอาหารน้อยเกินไป ก็มักเกิดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวัยปลาย (อายุมากกว่า 80 ปี) ทําให้ผอมกว่าเกณฑ์ปกติ ถึงร้อยละ 30.9 และ 27.6 ในผู้ชายและผู้หญิงตามลําดับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระเมตตา
สนับสนุนงานวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเข้าพระทัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืน ทั้งยังทรงเป็นห่วงว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อีก 6 แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและรสชาติอร่อย ภายใต้การผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ที่เราเรียกกันติดปากว่า “เจลลี่พระราชทาน”

“จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี
ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

แนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร เจลลี่พระราชทาน

เจลลี่พระราชทานถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคี้ยวและการกลืน
เช่น ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก, ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคี้ยวกลืนได้ง่าย
หรือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
รวมถึงมะเร็งช่องปากนับเป็นโรคทางทันตกรรมที่มีความสำคัญ และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้กระบวนรักษาโดยวิธีให้คีโม ฉายแสง หรือการผ่าตัด ต่างก็ส่งผลให้ผู้ป่วยประสบปัญหา เรื่องการรับประทานอาหาร

ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ จึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคทางทันตกรรมแก่ประชาชน จึงได้สนับสนุนให้นักวิจัยไทยผู้ได้รัพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทำการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมอาหาร หรือ “เจลลี่โภชนา” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากขึ้นมา

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในบรมราชูปถัมภ์
คิดค้น  “เจลลี่โภชนา”
นวัตกรรมอาหารเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ อันเกิดจากภาวะการณ์บริโภคอาหาร ได้อย่างไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย

สำหรับแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร “เจลลี่โภชนา” คือต้องการให้เจลลี่มีความแตกต่างจากอาหารที่คนไข้ต้องรับประทานอยู่เดิม มีลักษณะเนื้ออาหาร (Texture) ที่แข็งระดับหนึ่งคล้ายๆ เต้าหู้ไข่ ตักรับประทานได้ เพื่อให้คนไข้สามารถเคี้ยวได้ แต่ไม่แข็งมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดเป็นแผล หรือรอยถลอก ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเหลวมากไปเพราะจะทำให้คนไข้มีโอกาสสำลักได้ นอกจากนี้ สิ่งที่คนไข้ต้องการมากที่สุดคือสารอาหาร ดังนั้นในเจลลี่โภชนาจึงมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และพยายามใส่โปรตีนให้ได้มากที่สุด โดยโปรตีนที่นำมาใช้เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะย่อยแลคโตสได้

โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านที่ทานนมแล้วท้องเสีย ก็สามารถกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ สำหรับรสชาติของเจลลี่โภชนาเน้นไปทางผลไม้ เช่นหากเป็นรสมะม่วง รสเสาวรส ก็ใช้เนื้อมะม่วง และเสาวรสจริง ซึ่งมีวิตามินและไฟเบอร์ ช่วยในการขับถ่ายของคนไข้ด้วย

เจลลี่พระราชทาน ไม่เพียงแก้ไขปัญหาสุขภาพ แต่ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนและมีปริมาณมากเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคอ้วนหรือผอมเกินไปได้ เจลลี่พระราชทานถูกพัฒนาให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่มีปัญหาการรับประทานอาหาร

ประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของ เจลลี่พระราชทาน หรือเจลลี่โภชนา

เจลลี่พระราชทานไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย แต่ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยว, ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, ผู้ที่รับการรักษาทันตกรรมหรือรักษารากฟัน และผู้ป่วยที่มีปัญหาในช่องปาก

เจลลี่พระราชทานเพื่อการเคี้ยวและกลืนที่ดี กับปัญหาการกลืน อาการกลืนลำบาก เนื้อสัมผัสของ นิวทริเจล เป็นเจลโภชนาเคี้ยวง่าย มีคุณสมบัติพิเศษเป็นเจลเซตตัว เมื่อเข้าสู่ช่องปากจะเปลี่ยนจากก้อน (IDDSI ระดับ 5) เป็นเนื้อครีม (IDDSI ระดับ 4)

ผู้บริโภคสามารถใช้วิธีการตักรับประทานได้ และหลังจากอยู่ในช่องปากเจลลี่พระราชทานจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพให้นุ่มขึ้น เมื่อใช้ฟันหรือเหงือกบด ช่วยลดอัตราการไหลของอาหารลงคอได้

เจลลี่พระราชทาน สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย. และฮาลาล มีผลการวิจัยรองรับ

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลก ได้ตีพิมพ์วารสาร Support Care Cancer
สำนักพิมพ์ Springer ในหัวข้อ Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck cancer patients

ผลิตด้วยกรรมวิธีการฆ่าเชื้อระบบ UHT (Ultra High Temperature) แล้วบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิต ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารและกระบวนการผลิต (FSSC22000) จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

นิวทริเจล เจลโภชนา ตรานครินทร์ (เจลลี่โภชนา)

นวัตกรรมอาหารเสริม สูตรคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเป็นนวัตกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
แนะนำสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร ผู้ที่มีภาวะการเคี้ยว หรือกลืนลำบาก อุดมไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุต่างๆ และไขมัน ในสัดส่วนที่เหมาะสม “โดยเสริมจากมื้อหลัก” และรับประทานตามหลักโภชนาการ

มีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น เคี้ยวกลืนง่าย ลดการสำลัก รสชาติดี ช่วยให้รู้สึกสดชื่น
มี 2 รสได้แก่
มะม่วง และเสาวรส

ปลอดภัยได้มาตราฐาน อย. และฮาลาล
โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน HACCP ISO22000 FSSC 

ผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของนครินทร์จัดจำหน่ายโดย PR9 Wellness

นิวทริเจล เจลโภชนา สารอาหารครบถ้วน เสริมจากมื้อหลัก และรับประทานตามหลักโภชนาการ 1 ถ้วย
ให้พลังงาน 120 – 130 แคลอรี่ สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติ

  • การเก็บรักษา :
    กรณีเปิดฝาถ้วยแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น หรือภาชนะปิดสนิท ( เก็บได้ 24 ชั่วโมง )
  • กรณียังไม่เปิดฝาถ้วย สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติ ( หลีกเลี่ยงแสงแดด )

สถานที่จัดจำหน่าย เจลลี่โภชนา หรือ นิวทริเจล เจลโภชนา ตรานครินทร์สามารถหาซื้อได้ง่าย 
ที่ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
https://shop.line.me/@pr9nakarin

ข่าวสารอื่นๆ

“วุ้นชุ่มปาก”โครงการพระราชดําริ ในหลวง ร.๙

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

ทำความรู้จักกับ เจลลี่พระราชทาน

เจลลี่พระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารได้น้อย และมีปัญหาการขาดสารอาหาร ได้แก่ การรับรู้กลิ่นและรสชาติอาหารลดลง การหลั่งน้ําลายลดลง มีปัญหาการกลืน ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน การทํางานของกระเพาะอาหาร ลําไส้ ตับอ่อนและตับเสื่อมลง รวมไปถึงโรคภัยต่างๆ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอ ฯลฯ

อีกทั้งปัจจัยทางสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง รายได้ต่ําหรือการถูกแบ่งแยกจากสังคม หรือการสูญเสียผู้เป็นที่รัก ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ การเจ็บป่วย การได้รับยาบางชนิดอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร ส่งผลทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร

นอกจากนี้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การกินอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน และมีปริมาณมากเกินไป ทําให้น้ําหนักเกินจนถือว่าเป็นโรคอ้วน แต่การบริโภคอาหารน้อยเกินไป ก็มักเกิดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวัยปลาย (อายุมากกว่า 80 ปี) ทําให้ผอมกว่าเกณฑ์ปกติ ถึงร้อยละ 30.9 และ 27.6 ในผู้ชายและผู้หญิงตามลําดับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระเมตตา
สนับสนุนงานวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเข้าพระทัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืน ทั้งยังทรงเป็นห่วงว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อีก 6 แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและรสชาติอร่อย ภายใต้การผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ที่เราเรียกกันติดปากว่า “เจลลี่พระราชทาน”

“จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี
ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

แนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร เจลลี่พระราชทาน

เจลลี่พระราชทานถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคี้ยวและการกลืน
เช่น ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก, ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคี้ยวกลืนได้ง่าย
หรือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
รวมถึงมะเร็งช่องปากนับเป็นโรคทางทันตกรรมที่มีความสำคัญ และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้กระบวนรักษาโดยวิธีให้คีโม ฉายแสง หรือการผ่าตัด ต่างก็ส่งผลให้ผู้ป่วยประสบปัญหา เรื่องการรับประทานอาหาร

ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ จึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคทางทันตกรรมแก่ประชาชน จึงได้สนับสนุนให้นักวิจัยไทยผู้ได้รัพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทำการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมอาหาร หรือ “เจลลี่โภชนา” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากขึ้นมา

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในบรมราชูปถัมภ์
คิดค้น  “เจลลี่โภชนา”
นวัตกรรมอาหารเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ อันเกิดจากภาวะการณ์บริโภคอาหาร ได้อย่างไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย

สำหรับแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร “เจลลี่โภชนา” คือต้องการให้เจลลี่มีความแตกต่างจากอาหารที่คนไข้ต้องรับประทานอยู่เดิม มีลักษณะเนื้ออาหาร (Texture) ที่แข็งระดับหนึ่งคล้ายๆ เต้าหู้ไข่ ตักรับประทานได้ เพื่อให้คนไข้สามารถเคี้ยวได้ แต่ไม่แข็งมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดเป็นแผล หรือรอยถลอก ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเหลวมากไปเพราะจะทำให้คนไข้มีโอกาสสำลักได้ นอกจากนี้ สิ่งที่คนไข้ต้องการมากที่สุดคือสารอาหาร ดังนั้นในเจลลี่โภชนาจึงมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และพยายามใส่โปรตีนให้ได้มากที่สุด โดยโปรตีนที่นำมาใช้เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะย่อยแลคโตสได้

โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านที่ทานนมแล้วท้องเสีย ก็สามารถกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ สำหรับรสชาติของเจลลี่โภชนาเน้นไปทางผลไม้ เช่นหากเป็นรสมะม่วง รสเสาวรส ก็ใช้เนื้อมะม่วง และเสาวรสจริง ซึ่งมีวิตามินและไฟเบอร์ ช่วยในการขับถ่ายของคนไข้ด้วย

เจลลี่พระราชทาน ไม่เพียงแก้ไขปัญหาสุขภาพ แต่ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนและมีปริมาณมากเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคอ้วนหรือผอมเกินไปได้ เจลลี่พระราชทานถูกพัฒนาให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่มีปัญหาการรับประทานอาหาร

ประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของ เจลลี่พระราชทาน หรือเจลลี่โภชนา

เจลลี่พระราชทานไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย แต่ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยว, ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, ผู้ที่รับการรักษาทันตกรรมหรือรักษารากฟัน และผู้ป่วยที่มีปัญหาในช่องปาก

เจลลี่พระราชทานเพื่อการเคี้ยวและกลืนที่ดี กับปัญหาการกลืน อาการกลืนลำบาก เนื้อสัมผัสของ นิวทริเจล เป็นเจลโภชนาเคี้ยวง่าย มีคุณสมบัติพิเศษเป็นเจลเซตตัว เมื่อเข้าสู่ช่องปากจะเปลี่ยนจากก้อน (IDDSI ระดับ 5) เป็นเนื้อครีม (IDDSI ระดับ 4)

ผู้บริโภคสามารถใช้วิธีการตักรับประทานได้ และหลังจากอยู่ในช่องปากเจลลี่พระราชทานจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพให้นุ่มขึ้น เมื่อใช้ฟันหรือเหงือกบด ช่วยลดอัตราการไหลของอาหารลงคอได้

เจลลี่พระราชทาน สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย. และฮาลาล มีผลการวิจัยรองรับ

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลก ได้ตีพิมพ์วารสาร Support Care Cancer
สำนักพิมพ์ Springer ในหัวข้อ Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck cancer patients

ผลิตด้วยกรรมวิธีการฆ่าเชื้อระบบ UHT (Ultra High Temperature) แล้วบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิต ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารและกระบวนการผลิต (FSSC22000) จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

นิวทริเจล เจลโภชนา ตรานครินทร์ (เจลลี่โภชนา)

นวัตกรรมอาหารเสริม สูตรคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเป็นนวัตกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
แนะนำสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร ผู้ที่มีภาวะการเคี้ยว หรือกลืนลำบาก อุดมไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุต่างๆ และไขมัน ในสัดส่วนที่เหมาะสม “โดยเสริมจากมื้อหลัก” และรับประทานตามหลักโภชนาการ

มีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น เคี้ยวกลืนง่าย ลดการสำลัก รสชาติดี ช่วยให้รู้สึกสดชื่น
มี 2 รสได้แก่
มะม่วง และเสาวรส

ปลอดภัยได้มาตราฐาน อย. และฮาลาล
โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน HACCP ISO22000 FSSC 

ผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของนครินทร์จัดจำหน่ายโดย PR9 Wellness

นิวทริเจล เจลโภชนา สารอาหารครบถ้วน เสริมจากมื้อหลัก และรับประทานตามหลักโภชนาการ 1 ถ้วย
ให้พลังงาน 120 – 130 แคลอรี่ สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติ

  • การเก็บรักษา :
    กรณีเปิดฝาถ้วยแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น หรือภาชนะปิดสนิท ( เก็บได้ 24 ชั่วโมง )
  • กรณียังไม่เปิดฝาถ้วย สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติ ( หลีกเลี่ยงแสงแดด )

สถานที่จัดจำหน่าย เจลลี่โภชนา หรือ นิวทริเจล เจลโภชนา ตรานครินทร์สามารถหาซื้อได้ง่าย 
ที่ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
https://shop.line.me/@pr9nakarin

ข่าวสารอื่นๆ

“วุ้นชุ่มปาก”โครงการพระราชดําริ ในหลวง ร.๙

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)